Έχω κάτσει σε ένα παγκάκι με δυο γεροντάκια και καπνίζουμε @7biowoman