Λέω να πάω να κόψω το κεφάλι μου για να μην μου λένε @Nana_Ioanna