Το γεγονός ότι φέρνω καφέ από το σπίτι και τελικά αγοράζω κι απέξω είναι από μόνο του σημάδι @7biowoman