Σύμφωνα με το fb είμαι έξω, νιώθω ευλογημένος και πίνω κάτι δηλητηρια, @Dimm1000