Δεν κρατιούνται
οι σχέσεις μόνο
με μήνυματα.
@emRLwy2EfIUTOmC