Έλα να σου πω τι έπαθα, είπα στον άλλον και δεν μου είπε αμέσως “Εγώ να δεις τι έπαθα” κι έφυγα αμέσως.  @AniatiPeriptosi

Έλα να σου πω τι έπαθα, είπα στον άλλον και δεν μου είπε αμέσως “Εγώ να δεις τι έπαθα” κι έφυγα αμέσως. @AniatiPeriptosi

Έλα να σου πω τι έπαθα, είπα στον άλλον και δεν μου είπε αμέσως “Εγώ να δεις τι έπαθα” κι έφυγα αμέσως. @AniatiPeriptosi