Να πάρω κάντιλακ να πλευρίζω τα μονιά να τα λέω “ΑΤΣΚΣΣΣ ΜΑΝΙΗΤΣΑ ΣΕ ΠΑΩ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ” @Boubounokefalos