Παίζω ταμπού με φιλικό ζευγάρι. Η λέξη ήταν “περιφέρεια” και της λέει: “Έχεις μεγάλη…”. @Vrussanos