Μου είπε να κατεβάσω από το πατάρι δύο κούτες με ρούχα… Εμένα.. @jojiopjose