Εμένα μου αρέσει όταν με ακολουθούν λογαριασμοί που δε μιλάνε ελληνικά @SifisMiliarakis