Κάνει ο άλλος ερώτηση στο συνέδριο και αντί για “μπορούμε” λέει “δυνάμεθα”, @fay_pap