είπα: «πάω για τρέξιμο μέχρι πάνω στην Ακρόπολη». Έκανα: περπάτημα. @fortyplusand