– Και τι σπουδάζει ο γιος σου κυρ Γιώργο; – Λύκος – Τι λύκος; @xamana4s