η μεγαλύτερη έκθεση κρασιού φιλοξενείται στο Ζάππειο με ετικέτες από 120 κτήματα. @fortyplusand