παίρνει η μάνα μου προσφορά να βάψουμε το σπίτι κ της λένε «2000». @fortyplusand