θέλει η άλλη να νοικιάσει το μαγαζί της 3.600 το μήνα + 60.000 αέρα @fortyplusand