Δεν είσαι καλά που θα αφήσω τα 6χρονα να μου γκρεμίσουν το σπίτι, @soko_soko_