-Μάνα, αποφάσισα να παντρευτώ…Νέος είμαι.. Ωραίος είμαι.. Δουλειά έχω.. Τι μου λείπει;; @jojiopjose