– μόλις γίνει μεγάλος παίκτης ο γιος σου θα πηγαίνεις Λονδίνο, Παρίσι σ’ όλη την Ευρώπη – @fortyplusand