Δεν είμαι εγώ τολμηρός, που όσο πλησιάζει η χρονική περίοδος που θα βγω στην παραλία, @A_Morellas