Πιο πολλές ερωτήσεις μου έκανε το φέισμπουκ όταν πήγα να το απενεργοποιήσω, @fortyplusand