Ποτέ μου δεν τα πήγαινα καλά με τις γυναίκες στα ταμεία @Groupteamlogist