-Θέλω να κάνω ταραχή. -Θέλω να σε απολύσω. @ch0colate_rain