Πλησιάζω αθόρυβα εφοπλιστές και τους λέω @wishdomwishdom