-Τι απέγιναν οι πέντε μπύρες που ήταν στο ψυγείο; -Είσαι σίγουρη πως ήταν πέντε; -Οχι, αλλά νομίζ… @Anast43