Μάιος μήνας και κυκλοφορούν αδύνατοι άνθρωποι ανάμεσά μας. @TimEL_