Εκατό μέτρα απόσταση και σκόνταψα εφτά φορές. @Anast43