Πρέπει να δουλέψω λίγο την αυτοεκτίμηση μου κσι ξεκινώ με το θεμελιώδες ερώτημα, @fortyplusand