Να γράψω κανένα τραγουδάκι με τίτλο “Σάστισα στα Σιάτιστα” @trixes_katsares