Αν έχω κάποιους φίλους να τους προτείνω το πρόγραμμα για σταθερά, με ρωτάει η κυρία από τη βόνταφον. @Anast43