Ωραία όλα αυτά αλλά εξακολουθώ να είμαι φτωχιά @To_pouli_tou_Ro