Γιατί αν δεν χάνεσαι στις σκέψεις σου κοιτώντας έξω από το παράθυρο της κουζίνας @Apistos_ntolmas