Με ατάκες του τύπου “Είσαι από τα αγαπημένα μου ακάουν άλλα καλύτερα να με πηδήξει γάιδαρος”, @trixes_katsares