-Βρήκα σ’ ένα παντελόνι 50€ -Σε ποιο ρε; -Σ’ ένα τζιν @Vrussanos