Το ένα φρύδι σηκωμένο, το άλλο κατεβασμένο @ch0colate_rain