-Σ’ αγαπώ. -Μα με ξέρεις μόνο δύο ώρες. @trixes_katsares