Τύπος στο μετρό με σκύλο ΚΑΙ βιβλίο στο χέρι. @7biowoman