«Είσαι η διέγερση στης ζωής μου την εξέγερση». @ekizucchero