-Αφεντικό είπες ότι η δουλειά που θα μου αναθέσεις θα απαιτεί το μέγιστο των δυνατοτήτων μου κι εσύ μ’ έβαλες να πετάξω τα άδεια στυλό. @Vrussanos