-Κύριε Τσίπρα, τι θα κάνετε για τα σκουπίδια; -Έχουμε την λύση -Θα κάνετε προσλήψεις; @megalosgazmas