Όλα τα καλοκαιρινά φορέματα τα υποστηρίζω. @eva_figo