Έχω νταλκά τεράστιο έχω νταλκά μεγάλο. @Boubounokefalos