Οι τουρίστες πιστεύουν ότι ερχόμενοι σε χώρα με οικονομική κρίση θα έπρεπε να τρώνε με 5€, να πίνουν με 1€, @fortyplusand