Μου ζητάνε συμβουλές και τις δίνω ευχαρίστως, κάτι που δεν έκανα παλιά @Anast43