Είχαμε έναν Τάσο στο ΤΕΙ, καύλαρος λέμε, αλλά αμοιβάδα με μαλλιά. Είχε πάρει την μισή πόλη. @trixes_katsares