Έχω μια κατσαρίδα σπίτι μου που με γλεντάει από χθες.Τι παγίδες, τι τεχνάσματα έχω σκαρφιστεί. @ArkadIvanovich