Ο μόνος επιτρεπτός λόγος για να στέλνετε φωτό από παραλίες ενώ δουλεύουμε @mina8745