Παλιά που ήμασταν πλούσιοι, πηγαίναμε και για κανένα μασάζ. @TzortzAl