– Μάνα, θα σου κόψω το σταθερό – Γιατί; @akispanagiot