Το καλοκαίρι που αποτριχώνεστε, όλο φωτογραφίες είστε. άτιμες. Ποδαράκια, μπουτάκια, χαμός. @ArkadIvanovich